Internetbanka


Mājokļa kredīta konsultācija

Esmu iepazinies ar SEB bankas Vispārējiem darījumu noteikumiem, Kredītpārvedumu noteikumiem, Datu apstrādes principiem un Vienoto pakalpojumu cenrādi (pieejami seb.lv vietnē un SEB bankas klientu apkalpošanas vietās), tos saprotu un apzinos, ka tie tiks piemēroti tiesiskajām attiecībām starp mani un SEB banku.
Esmu informēts, ka šajā dokumentā minēto datu apstrāde primāri paredzēta, lai varu saņemt pakalpojumu, savukārt papildu datu apstrādi un ar to saistītos jautājumus nosaka Datu apstrādes principi.

© SEB banka | Kontaktinformācija | Drošība | Diennakts tālr. +371 26668777 vai Skype: SEB_Latvija; e-pasts: info@seb.lv

Pirms līguma noslēgšanas, rūpīgi iepazīstieties ar Vispārējiem darījumu noteikumiem AS SEB banka mājas lapā.
Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar bankas pārstāvi.

10.12.2018 16:25