Internetbanka

Fondi

 • Informācija par darījumiem ar SEB ieguldījumu fondiem (nav attiecināms uz SEB pensiju plāniem)

  Lūdzam Jūs ņemt vērā, ka fondu daļu vērtību norēķinu dienā (dienā, kad fondu daļas ir piegādātas Jūsu vērtspapīru kontā un tiek veikts norēķins par iegādātajām daļām) un Jūsu iesniegto rīkojumu izpildes laiku, ietekmē rīkojuma iesniegšanas laiks, kā arī Banku un finanšu tirgu brīvdienas attiecīgajā reģionā.

  Pirms veikt darījumus ar SEB ieguldījumu fondiem, lūdzam Jūs rūpīgi iepazīties ar ieguldījumu fondu darījumu izpildes kārtību dokumentā „SEB ieguldījumu fondu daļu izplatīšana Latvijas Republikā”, kā arī ar finanšu tirgu brīvdienu sarakstu sadaļā „Pasaules finanšu tirgu brīvdienas”.

  Fondu daļu vērtība tiek noteikta attiecīgā finanšu tirgus darba dienas beigās (Vērtēšanas diena), un tiek publicēta nākamajā SEB bankas darba dienā.

  SEB ieguldījumu fondiem – SEB Concept Biotechnology, SEB deLuxe Multi Asset Balance, SEB deLuxe Multi Asset Defensive, SEB deLuxe Multi Asset Defensive Plus, SEB Emerging Markets Fund, SEB Sustainable High Yield Fund, SEB Strategy Balanced, SEB Strategy Defensive, SEB Strategy Growth, SEB Strategy Opportunity – fondu daļu vērtības ir norādītas par iepriekšējo attiecīgā finanšu tirgus darba dienu pirms Vērtēšanas dienas.

  SEB fondu ienesīgums līdz vienam gadam tiek atspoguļots absolūtajos procentos. Sākot ar viena gada ienesīgumu un vairāk – gada procentu likmes izteiksmē.

Grupēt fondus 
Pensiju plāniIenesīgumsDatumsNeto aktīvu vērtība (NAV)Valūta
1 diena1 mēnesis1 gads
Pensiju 2. līmeņa plāni
SEB aktīvais plāns0,00% +0,57% +3,56% 14.122,4971338EUR
SEB Eiropas plāns-0,01% +0,17% +5,57% 14.122,5128974EUR
SEB konservatīvais plāns+0,04% +0,22% +1,29% 14.122,0633964EUR
SEB Latvijas plāns-0,02% +0,16% -0,11% 14.122,541971EUR
SEB sabalansētais plāns+0,02% +0,42% +2,46% 14.122,432345EUR
Pensiju 3. līmeņa plāni
SEB - Aktīvais pensiju plāns+0,10% +0,31% +2,90% 14.121,6467249EUR
SEB - Sabalansētais pensiju plāns+0,03% +0,18% +1,71% 14.121,5694908EUR
Īstermiņa obligāciju fondiIenesīgumsDatumsNeto aktīvu vērtība (NAV)Valūta
1 diena1 mēnesis1 gads
SF4 SEB Short Bond Fund EUR C-0,08% -0,08% 0,00% 14.121,282EURPirkt Pārdot
Stratēģijas fondiIenesīgumsDatumsNeto aktīvu vērtība (NAV)Valūta
1 diena1 mēnesis1 gads
Globālā multiaktīvu stratēģija
SEB deLuxe Multi Asset Balance C0,00% +0,57% +2,99% 14.1268,723EURPirkt Pārdot
SEB deLuxe Multi Asset Defensive C+0,03% -0,11% +0,86% 14.1255,618EURPirkt Pārdot
SEB deLuxe Multi Asset Defensive Plus C-0,01% +0,20% +1,74% 14.1261,148EURPirkt Pārdot
SSF SEB Strategy Balanced Fund C+0,09% +0,96% +3,87% 14.12122,862EURPirkt Pārdot
SSF SEB Strategy Defensive Fund C+0,04% +0,35% +2,14% 14.12115,69EURPirkt Pārdot
SSF SEB Strategy Growth Fund C+0,23% +2,50% +9,20% 14.12147,647EURPirkt Pārdot
SSF SEB Strategy Opportunity Fund C+0,17% +1,78% +7,09% 14.12135,65EURPirkt Pārdot
Obligāciju fondiIenesīgumsDatumsNeto aktīvu vērtība (NAV)Valūta
1 diena1 mēnesis1 gads
SF5 SEB Corporate Bond Fund EUR C-0,06% +0,29% +3,52% 14.121,705EURPirkt Pārdot
SF5 SEB Dynamic Bond Fund+0,07% -0,24% +0,97% 14.12102,692EURPirkt Pārdot
SHY SEB Sustainable High Yield Fund C+0,02% +0,35% +4,17% 14.12154,888EURPirkt Pārdot
Akciju fondsIenesīgumsDatumsNeto aktīvu vērtība (NAV)Valūta
1 diena1 mēnesis1 gads
Austrumeiropas akciju fondi
SF2 SEB Russia Fund C-0,22% +0,28% +1,00% 14.1210,536EURPirkt Pārdot
SS1 SEB Eastern Europe ex Russia Fund C+0,54% -0,92% +23,48% 14.123,539EURPirkt Pārdot
SS2 SEB Eastern Europe Small Cap Fund C+0,26% +0,64% +17,85% 14.124,583EURPirkt Pārdot
Eiropas akciju fondi
SF1 SEB Europe Fund C-0,10% +1,46% +15,06% 14.125,081EURPirkt Pārdot
SF1 SEB Nordic Fund C-0,32% -0,66% +13,21% 14.1212,86EURPirkt Pārdot
Ziemeļamerikas akciju fondi
SF1 SEB US All Cap C-0,38% +4,09% +10,90% 14.128,599USDPirkt Pārdot
Attīstības tirgu akciju fondi
SF2 SEB Asia ex. Japan Fund C+0,70% +1,56% +31,02% 14.1211,564USDPirkt Pārdot
SS1 SEB Emerging Markets Fund C+0,78% -0,16% +30,97% 14.123,214USDPirkt Pārdot
SS2 SEB Asia Small Caps ex Japan Fund C-0,40% +0,66% +1,78% 14.1253,274SEKPirkt Pārdot
Globālo akciju fondi
SF1 SEB Global Fund C-0,02% +3,82% +14,03% 14.124,349USDPirkt Pārdot
Sektoru fondi
SBF SEB Concept Biotechnology Fund C+0,28% +3,84% -0,91% 14.1298,107EURPirkt Pārdot
SF3 SEB Technology Fund C+0,22% +0,65% +27,82% 14.120,464USDPirkt Pārdot
Globālie fondiIenesīgumsDatumsNeto aktīvu vērtība (NAV)Valūta
1 diena1 mēnesis1 gads
Globālo akciju fondi
SF1 SEB Asset Selection Fund C-0,38% +0,68% +0,51% 14.1217,145EURPirkt Pārdot
SS2 SEB Listed Private Equity C-0,52% +2,22% +13,58% 14.12270,974EURPirkt Pārdot

Avots: SEB Investment Management AB www.sebgroup.lu

Daļas vērtības izmaiņas aprēķinātas kā fonda daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā.

Daļas vērtības un fonda rezultāti ir atspoguļoti, balstoties uz katra fonda daļas vērtību bāzes valūtā. Informācija par fonda bāzes valūtu ir pieejama fondu regulējošos dokumentos.

Pārvaldīšanas komisija ir iekļauta fonda daļas vērtībā.

Pirkšanas komisija netiek piemērota dzīvības apdrošināšanai ar līdzekļu uzkrāšanu.

© SEB banka | Kontaktinformācija | Drošība | Diennakts tālr. +371 26668777 vai Skype: SEB_Latvija; e-pasts: info@seb.lv

Pirms līguma noslēgšanas, rūpīgi iepazīstieties ar Vispārējiem darījumu noteikumiem AS SEB banka mājas lapā.
Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar bankas pārstāvi.

17.12.2017 21:17