Internetbanka

Fondi

 • Informācija par darījumiem ar SEB ieguldījumu fondiem (nav attiecināms uz SEB pensiju plāniem)

  Lūdzam Jūs ņemt vērā, ka fondu daļu vērtību norēķinu dienā (dienā, kad fondu daļas ir piegādātas Jūsu vērtspapīru kontā un tiek veikts norēķins par iegādātajām daļām) un Jūsu iesniegto rīkojumu izpildes laiku, ietekmē rīkojuma iesniegšanas laiks, kā arī Banku un finanšu tirgu brīvdienas attiecīgajā reģionā.

  Pirms veikt darījumus ar SEB ieguldījumu fondiem, lūdzam Jūs rūpīgi iepazīties ar ieguldījumu fondu darījumu izpildes kārtību dokumentā „SEB ieguldījumu fondu daļu izplatīšana Latvijas Republikā”, kā arī ar finanšu tirgu brīvdienu sarakstu sadaļā „Pasaules finanšu tirgu brīvdienas”.

  Fondu daļu vērtība tiek noteikta attiecīgā finanšu tirgus darba dienas beigās (Vērtēšanas diena), un tiek publicēta nākamajā SEB bankas darba dienā.

  SEB ieguldījumu fondiem – SEB Concept Biotechnology, SEB deLuxe Multi Asset Balance, SEB deLuxe Multi Asset Defensive, SEB deLuxe Multi Asset Defensive Plus, SEB Emerging Markets Fund, SEB High Yield Fund, SEB Strategy Balanced, SEB Strategy Defensive, SEB Strategy Growth, SEB Strategy Opportunity – fondu daļu vērtības ir norādītas par iepriekšējo attiecīgā finanšu tirgus darba dienu pirms Vērtēšanas dienas.

  SEB fondu ienesīgums līdz vienam gadam tiek atspoguļots absolūtajos procentos. Sākot ar viena gada ienesīgumu un vairāk – gada procentu likmes izteiksmē.

Grupēt fondus 
Pensiju plāniIenesīgumsDatumsNeto aktīvu vērtība (NAV)Valūta
1 diena1 mēnesis1 gads
Pensiju 2. līmeņa plāni
SEB aktīvais plāns+0,16% +0,78% +4,31% 25.042,4635154EUR
SEB Eiropas plāns+0,67% +1,32% +5,71% 25.042,4735289EUR
SEB konservatīvais plāns+0,02% +0,36% +1,13% 25.042,0540914EUR
SEB Latvijas plāns-0,10% +0,12% +0,03% 25.042,5458269EUR
SEB sabalansētais plāns+0,10% +0,65% +2,78% 25.042,4138439EUR
Pensiju 3. līmeņa plāni
SEB - Aktīvais pensiju plāns+0,08% +0,71% +4,01% 25.041,6338839EUR
SEB - Sabalansētais pensiju plāns-0,05% +0,48% +2,44% 25.041,5662112EUR
Īstermiņa obligāciju fondiIenesīgumsDatumsNeto aktīvu vērtība (NAV)Valūta
1 diena1 mēnesis1 gads
SF4 SEB Short Bond Fund EUR C0,00% 0,00% +0,16% 25.041,281EURPirkt Pārdot
Stratēģijas fondiIenesīgumsDatumsNeto aktīvu vērtība (NAV)Valūta
1 diena1 mēnesis1 gads
Globālā multiaktīvu stratēģija
SEB deLuxe Multi Asset Balance C+0,02% +0,84% +1,65% 25.0467,631EURPirkt Pārdot
SEB deLuxe Multi Asset Defensive C+0,06% +0,42% +0,27% 25.0455,507EURPirkt Pārdot
SEB deLuxe Multi Asset Defensive Plus C+0,10% +0,63% -0,01% 25.0460,739EURPirkt Pārdot
SSF SEB Strategy Balanced Fund C-0,06% +1,32% +3,63% 25.04119,805EURPirkt Pārdot
SSF SEB Strategy Defensive Fund C+0,05% +0,81% +1,49% 25.04114,294EURPirkt Pārdot
SSF SEB Strategy Growth Fund C-0,23% +2,35% +14,65% 25.04138,207EURPirkt Pārdot
SSF SEB Strategy Opportunity Fund C-0,09% +1,91% +9,13% 25.04129,09EURPirkt Pārdot
Obligāciju fondiIenesīgumsDatumsNeto aktīvu vērtība (NAV)Valūta
1 diena1 mēnesis1 gads
SF5 SEB Corporate Bond Fund EUR C0,00% +0,54% +1,90% 25.041,665EURPirkt Pārdot
SHY SEB High Yield Fund C+0,27% +1,24% +7,63% 25.04152,042EURPirkt Pārdot
Akciju fondsIenesīgumsDatumsNeto aktīvu vērtība (NAV)Valūta
1 diena1 mēnesis1 gads
Austrumeiropas akciju fondi
SF2 SEB Russia Fund C+0,39% -0,96% +35,44% 25.0410,31EURPirkt Pārdot
SS1 SEB Eastern Europe ex Russia Fund C+0,95% +4,34% +24,05% 25.043,415EURPirkt Pārdot
SS2 SEB Eastern Europe Small Cap Fund C+0,12% +2,70% +42,71% 25.044,294EURPirkt Pārdot
Eiropas akciju fondi
SF1 SEB Europe Fund C0,00% +3,70% +16,31% 25.044,964EURPirkt Pārdot
SF1 SEB Nordic Fund C+0,75% +3,73% +15,16% 25.0412,305EURPirkt Pārdot
Ziemeļamerikas akciju fondi
SF1 SEB US All Cap C+0,58% +0,85% +12,95% 25.047,964USDPirkt Pārdot
Attīstības tirgu akciju fondi
SF2 SEB Asia ex. Japan Fund C+1,38% +1,48% +21,86% 25.049,872USDPirkt Pārdot
SS1 SEB Emerging Markets Fund C+1,20% +1,05% +24,02% 25.042,788USDPirkt Pārdot
SS2 SEB Asia Small Caps ex Japan Fund C+0,64% +2,97% +21,52% 25.0454,709SEKPirkt Pārdot
Globālo akciju fondi
SF1 SEB Global Fund C+0,61% +2,97% +8,38% 25.043,984USDPirkt Pārdot
Sektoru fondi
SBF SEB Concept Biotechnology Fund C-0,14% +0,41% -4,35% 25.04100,833EURPirkt Pārdot
SF3 SEB Technology Fund C+0,76% +1,79% +21,78% 25.040,397USDPirkt Pārdot
Globālie fondiIenesīgumsDatumsNeto aktīvu vērtība (NAV)Valūta
1 diena1 mēnesis1 gads
Globālo akciju fondi
SF1 SEB Asset Selection Fund C+0,48% +0,43% +2,47% 25.0416,955EURPirkt Pārdot
SS2 SEB Listed Private Equity C+0,39% +2,66% +19,24% 25.04263,299EURPirkt Pārdot

Avots: SEB Investment Management AB www.sebgroup.lu

Daļas vērtības izmaiņas aprēķinātas kā fonda daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā.

Daļas vērtības un fonda rezultāti ir atspoguļoti, balstoties uz katra fonda daļas vērtību bāzes valūtā. Informācija par fonda bāzes valūtu ir pieejama fondu regulējošos dokumentos.

Pārvaldīšanas komisija ir iekļauta fonda daļas vērtībā.

Pirkšanas komisija netiek piemērota dzīvības apdrošināšanai ar līdzekļu uzkrāšanu.

© SEB banka | Kontaktinformācija | Drošība | Diennakts tālr. +371 26668777 vai Skype: SEB_Latvija; e-pasts: info@seb.lv

Pirms līguma noslēgšanas, rūpīgi iepazīstieties ar Vispārējiem darījumu noteikumiem AS SEB banka mājas lapā.
Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar bankas pārstāvi.

26.04.2017 18:33