Internetbanka

Fondi

 • Informācija par darījumiem ar SEB ieguldījumu fondiem (nav attiecināms uz SEB pensiju plāniem)

  Lūdzam Jūs ņemt vērā, ka fondu daļu vērtību norēķinu dienā (dienā, kad fondu daļas ir piegādātas Jūsu vērtspapīru kontā un tiek veikts norēķins par iegādātajām daļām) un Jūsu iesniegto rīkojumu izpildes laiku, ietekmē rīkojuma iesniegšanas laiks, kā arī Banku un finanšu tirgu brīvdienas attiecīgajā reģionā.

  Pirms veikt darījumus ar SEB ieguldījumu fondiem, lūdzam Jūs rūpīgi iepazīties ar ieguldījumu fondu darījumu izpildes kārtību dokumentā „SEB ieguldījumu fondu daļu izplatīšana Latvijas Republikā”, kā arī ar finanšu tirgu brīvdienu sarakstu sadaļā „Pasaules finanšu tirgu brīvdienas”.

  Fondu daļu vērtība tiek noteikta attiecīgā finanšu tirgus darba dienas beigās (Vērtēšanas diena), un tiek publicēta nākamajā SEB bankas darba dienā.

  SEB ieguldījumu fondiem – SEB Concept Biotechnology, SEB deLuxe Multi Asset Balance, SEB deLuxe Multi Asset Defensive, SEB deLuxe Multi Asset Defensive Plus, SEB Emerging Markets Fund, SEB Sustainable High Yield Fund, SEB Strategy Balanced, SEB Strategy Defensive, SEB Strategy Growth, SEB Strategy Opportunity – fondu daļu vērtības ir norādītas par iepriekšējo attiecīgā finanšu tirgus darba dienu pirms Vērtēšanas dienas.

  SEB fondu ienesīgums līdz vienam gadam tiek atspoguļots absolūtajos procentos. Sākot ar viena gada ienesīgumu un vairāk – gada procentu likmes izteiksmē.

Grupēt fondus 
Pensiju plāniIenesīgumsDatumsNeto aktīvu vērtība (NAV)Valūta
1 diena1 mēnesis1 gads
Pensiju 2. līmeņa plāni
SEB aktīvais plāns-0,07% +0,30% -2,71% 15.112,41103EUR
SEB dinamiskais plāns-0,33% +0,39% -15.110,9641923EUR
SEB Eiropas plāns-0,07% +0,29% -3,50% 15.112,4167726EUR
SEB indeksu plāns-0,84% +0,28% -15.111,0222985EUR
SEB konservatīvais plāns-0,02% +0,03% -1,71% 15.112,0223391EUR
SEB Latvijas plāns-0,02% +0,11% -0,46% 15.112,5246488EUR
SEB sabalansētais plāns-0,04% +0,10% -2,36% 15.112,3623326EUR
Pensiju 3. līmeņa plāni
SEB - Aktīvais pensiju plāns-0,04% +0,39% -3,29% 15.111,5833421EUR
SEB - Sabalansētais pensiju plāns-0,10% +0,22% -2,66% 15.111,5215712EUR
Īstermiņa obligāciju fondiIenesīgumsDatumsNeto aktīvu vērtība (NAV)Valūta
1 diena1 mēnesis1 gads
SF4 SEB Short Bond Fund EUR C-0,08% -0,08% -0,62% 15.111,275EURPirkt Pārdot
Stratēģijas fondiIenesīgumsDatumsNeto aktīvu vērtība (NAV)Valūta
1 diena1 mēnesis1 gads
Globālā multiaktīvu stratēģija
SEB deLuxe Multi Asset Balance C+0,09% +0,07% -2,36% 15.1166,569EURPirkt Pārdot
SEB deLuxe Multi Asset Defensive C-0,04% -0,38% -4,33% 15.1153,234EURPirkt Pārdot
SEB deLuxe Multi Asset Defensive Plus C+0,04% -0,09% -3,00% 15.1159,102EURPirkt Pārdot
SSF SEB Strategy Balanced Fund C-0,10% -0,30% -0,73% 15.11121,017EURPirkt Pārdot
SSF SEB Strategy Defensive Fund C-0,06% -0,27% -1,14% 15.11114,011EURPirkt Pārdot
SSF SEB Strategy Growth Fund C-0,25% -0,23% +1,59% 15.11147,218EURPirkt Pārdot
SSF SEB Strategy Opportunity Fund C-0,18% -0,32% -0,53% 15.11133,037EURPirkt Pārdot
Obligāciju fondiIenesīgumsDatumsNeto aktīvu vērtība (NAV)Valūta
1 diena1 mēnesis1 gads
SF5 SEB Corporate Bond Fund EUR C0,00% -0,12% -1,59% 15.111,673EURPirkt Pārdot
SF5 SEB Dynamic Bond Fund-0,07% -0,16% -0,81% 15.11102,066EURPirkt Pārdot
SHY SEB Sustainable High Yield Fund C-0,32% -1,85% -3,31% 15.11148,831EURPirkt Pārdot
Akciju fondsIenesīgumsDatumsNeto aktīvu vērtība (NAV)Valūta
1 diena1 mēnesis1 gads
Austrumeiropas akciju fondi
SF2 SEB Russia Fund C+1,26% +1,33% +7,12% 15.1111,028EURPirkt Pārdot
SS1 SEB Eastern Europe ex Russia Fund C0,00% +4,71% -6,08% 15.113,292EURPirkt Pārdot
SS2 SEB Eastern Europe Small Cap Fund C+0,99% +1,28% -4,77% 15.114,277EURPirkt Pārdot
Eiropas akciju fondi
SF1 SEB Europe Fund C-2,12% +1,32% -2,38% 15.114,846EURPirkt Pārdot
SF1 SEB Sustainability Nordic Fund C-0,70% -0,50% -2,40% 15.1112,444EURPirkt Pārdot
Ziemeļamerikas akciju fondi
SF1 SEB US All Cap C-2,01% -2,72% +4,06% 15.118,552USDPirkt Pārdot
Attīstības tirgu akciju fondi
SF2 SEB Asia ex. Japan Fund C+0,79% +0,94% -8,41% 15.1110,387USDPirkt Pārdot
SS1 SEB Emerging Markets Fund C-0,07% -0,83% -10,46% 15.112,877USDPirkt Pārdot
SS2 SEB Asia Small Caps ex Japan Fund C+1,01% +0,86% -11,44% 15.1146,187SEKPirkt Pārdot
Globālo akciju fondi
SF1 SEB Global Fund C-2,36% -2,27% -2,62% 15.114,05USDPirkt Pārdot
Sektoru fondi
SBF SEB Concept Biotechnology Fund C-1,80% -2,76% +9,18% 15.11100,988EURPirkt Pārdot
SF3 SEB Technology Fund C-1,31% -4,04% -1,74% 15.110,451USDPirkt Pārdot
Globālie fondiIenesīgumsDatumsNeto aktīvu vērtība (NAV)Valūta
1 diena1 mēnesis1 gads
Globālo akciju fondi
SF1 SEB Asset Selection Fund C+0,32% +0,20% -8,20% 15.1115,474EURPirkt Pārdot
SS2 SEB Listed Private Equity C-1,73% -0,25% +7,35% 15.11279,873EURPirkt Pārdot

Avots: SEB Investment Management AB www.sebgroup.lu

Daļas vērtības izmaiņas aprēķinātas kā fonda daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā.

Daļas vērtības un fonda rezultāti ir atspoguļoti, balstoties uz katra fonda daļas vērtību bāzes valūtā. Informācija par fonda bāzes valūtu ir pieejama fondu regulējošos dokumentos.

Pārvaldīšanas komisija ir iekļauta fonda daļas vērtībā.

Pirkšanas komisija netiek piemērota dzīvības apdrošināšanai ar līdzekļu uzkrāšanu.

© SEB banka | Kontaktinformācija | Drošība | Diennakts tālr. +371 26668777 vai Skype: SEB_Latvija; e-pasts: info@seb.lv

Pirms līguma noslēgšanas, rūpīgi iepazīstieties ar Vispārējiem darījumu noteikumiem AS SEB banka mājas lapā.
Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar bankas pārstāvi.

19.11.2018 10:14