Internetbanka

Fondi

 • Informācija par darījumiem ar SEB ieguldījumu fondiem (nav attiecināms uz SEB pensiju plāniem)

  Lūdzam Jūs ņemt vērā, ka fondu daļu vērtību norēķinu dienā (dienā, kad fondu daļas ir piegādātas Jūsu vērtspapīru kontā un tiek veikts norēķins par iegādātajām daļām) un Jūsu iesniegto rīkojumu izpildes laiku, ietekmē rīkojuma iesniegšanas laiks, kā arī Banku un finanšu tirgu brīvdienas attiecīgajā reģionā.

  Pirms veikt darījumus ar SEB ieguldījumu fondiem, lūdzam Jūs rūpīgi iepazīties ar ieguldījumu fondu darījumu izpildes kārtību dokumentā „SEB ieguldījumu fondu daļu izplatīšana Latvijas Republikā”, kā arī ar finanšu tirgu brīvdienu sarakstu sadaļā „Pasaules finanšu tirgu brīvdienas”.

  Fondu daļu vērtība tiek noteikta attiecīgā finanšu tirgus darba dienas beigās (Vērtēšanas diena), un tiek publicēta nākamajā SEB bankas darba dienā.

  SEB ieguldījumu fondiem – SEB Concept Biotechnology, SEB deLuxe Multi Asset Balance, SEB deLuxe Multi Asset Defensive, SEB deLuxe Multi Asset Defensive Plus, SEB Emerging Markets Fund, SEB High Yield Fund, SEB Strategy Balanced, SEB Strategy Defensive, SEB Strategy Growth, SEB Strategy Opportunity – fondu daļu vērtības ir norādītas par iepriekšējo attiecīgā finanšu tirgus darba dienu pirms Vērtēšanas dienas.

  SEB fondu ienesīgums līdz vienam gadam tiek atspoguļots absolūtajos procentos. Sākot ar viena gada ienesīgumu un vairāk – gada procentu likmes izteiksmē.

Grupēt fondus 
Pensiju plāniIenesīgumsDatumsNeto aktīvu vērtība (NAV)Valūta
1 diena1 mēnesis1 gads
Pensiju 2. līmeņa plāni
SEB aktīvais plāns+0,11% 0,00% +5,06% 22.052,4568998EUR
SEB Eiropas plāns+0,39% +1,51% +7,98% 22.052,4951126EUR
SEB konservatīvais plāns-0,05% -0,07% +1,35% 22.052,0534031EUR
SEB Latvijas plāns-0,06% -0,44% -0,10% 22.052,5405663EUR
SEB sabalansētais plāns+0,03% -0,04% +3,24% 22.052,4101658EUR
Pensiju 3. līmeņa plāni
SEB - Aktīvais pensiju plāns0,00% +0,17% +5,60% 21.051,6372254EUR
SEB - Sabalansētais pensiju plāns0,00% +0,10% +3,52% 21.051,5691012EUR
Īstermiņa obligāciju fondiIenesīgumsDatumsNeto aktīvu vērtība (NAV)Valūta
1 diena1 mēnesis1 gads
SF4 SEB Short Bond Fund EUR C0,00% -0,08% +0,08% 22.051,281EURPirkt Pārdot
Stratēģijas fondiIenesīgumsDatumsNeto aktīvu vērtība (NAV)Valūta
1 diena1 mēnesis1 gads
Globālā multiaktīvu stratēģija
SEB deLuxe Multi Asset Balance C+0,11% -0,27% +2,08% 22.0567,177EURPirkt Pārdot
SEB deLuxe Multi Asset Defensive C+0,01% +0,29% +0,70% 22.0555,632EURPirkt Pārdot
SEB deLuxe Multi Asset Defensive Plus C+0,06% +0,12% +0,28% 22.0560,666EURPirkt Pārdot
SSF SEB Strategy Balanced Fund C+0,20% +0,24% +4,24% 22.05119,695EURPirkt Pārdot
SSF SEB Strategy Defensive Fund C+0,10% +0,31% +1,86% 22.05114,394EURPirkt Pārdot
SSF SEB Strategy Growth Fund C+0,43% +0,46% +16,10% 22.05137,857EURPirkt Pārdot
SSF SEB Strategy Opportunity Fund C+0,35% +0,48% +10,24% 22.05128,95EURPirkt Pārdot
Obligāciju fondiIenesīgumsDatumsNeto aktīvu vērtība (NAV)Valūta
1 diena1 mēnesis1 gads
SF5 SEB Corporate Bond Fund EUR C-0,06% +0,18% +2,45% 22.051,672EURPirkt Pārdot
SHY SEB High Yield Fund C+0,18% +1,09% +8,77% 22.05153,15EURPirkt Pārdot
Akciju fondsIenesīgumsDatumsNeto aktīvu vērtība (NAV)Valūta
1 diena1 mēnesis1 gads
Austrumeiropas akciju fondi
SF2 SEB Russia Fund C-1,24% -4,17% +31,56% 22.059,793EURPirkt Pārdot
SS1 SEB Eastern Europe ex Russia Fund C+0,66% +4,75% +34,22% 22.053,487EURPirkt Pārdot
SS2 SEB Eastern Europe Small Cap Fund C-0,09% -0,87% +39,37% 22.054,223EURPirkt Pārdot
Eiropas akciju fondi
SF1 SEB Europe Fund C+0,12% +3,50% +19,22% 22.055,05EURPirkt Pārdot
SF1 SEB Nordic Fund C-0,01% +4,30% +19,09% 22.0512,535EURPirkt Pārdot
Ziemeļamerikas akciju fondi
SF1 SEB US All Cap C+0,62% +1,15% +14,48% 22.057,944USDPirkt Pārdot
Attīstības tirgu akciju fondi
SF2 SEB Asia ex. Japan Fund C+0,94% +3,32% +29,20% 22.0510,026USDPirkt Pārdot
SS1 SEB Emerging Markets Fund C+0,61% +2,77% +33,05% 22.052,818USDPirkt Pārdot
SS2 SEB Asia Small Caps ex Japan Fund C-0,44% -3,25% +18,16% 22.0553,709SEKPirkt Pārdot
Globālo akciju fondi
SF1 SEB Global Fund C+0,69% +1,12% +11,05% 22.053,958USDPirkt Pārdot
Sektoru fondi
SBF SEB Concept Biotechnology Fund C-0,98% -3,15% +2,63% 22.0597,869EURPirkt Pārdot
SF3 SEB Technology Fund C+0,75% +3,86% +27,04% 22.050,404USDPirkt Pārdot
Globālie fondiIenesīgumsDatumsNeto aktīvu vērtība (NAV)Valūta
1 diena1 mēnesis1 gads
Globālo akciju fondi
SF1 SEB Asset Selection Fund C+0,06% +1,83% +4,24% 22.0517,043EURPirkt Pārdot
SS2 SEB Listed Private Equity C+0,43% -2,37% +20,96% 22.05258,65EURPirkt Pārdot

Avots: SEB Investment Management AB www.sebgroup.lu

Daļas vērtības izmaiņas aprēķinātas kā fonda daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā.

Daļas vērtības un fonda rezultāti ir atspoguļoti, balstoties uz katra fonda daļas vērtību bāzes valūtā. Informācija par fonda bāzes valūtu ir pieejama fondu regulējošos dokumentos.

Pārvaldīšanas komisija ir iekļauta fonda daļas vērtībā.

Pirkšanas komisija netiek piemērota dzīvības apdrošināšanai ar līdzekļu uzkrāšanu.

© SEB banka | Kontaktinformācija | Drošība | Diennakts tālr. +371 26668777 vai Skype: SEB_Latvija; e-pasts: info@seb.lv

Pirms līguma noslēgšanas, rūpīgi iepazīstieties ar Vispārējiem darījumu noteikumiem AS SEB banka mājas lapā.
Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar bankas pārstāvi.

23.05.2017 11:43