Internetbanka

Fondi

 • Informācija par darījumiem ar SEB ieguldījumu fondiem (nav attiecināms uz SEB pensiju plāniem)

  Lūdzam Jūs ņemt vērā, ka fondu daļu vērtību norēķinu dienā (dienā, kad fondu daļas ir piegādātas Jūsu vērtspapīru kontā un tiek veikts norēķins par iegādātajām daļām) un Jūsu iesniegto rīkojumu izpildes laiku, ietekmē rīkojuma iesniegšanas laiks, kā arī Banku un finanšu tirgu brīvdienas attiecīgajā reģionā.

  Pirms veikt darījumus ar SEB ieguldījumu fondiem, lūdzam Jūs rūpīgi iepazīties ar ieguldījumu fondu darījumu izpildes kārtību dokumentā „SEB ieguldījumu fondu daļu izplatīšana Latvijas Republikā”, kā arī ar finanšu tirgu brīvdienu sarakstu sadaļā „Pasaules finanšu tirgu brīvdienas”.

  Fondu daļu vērtība tiek noteikta attiecīgā finanšu tirgus darba dienas beigās (Vērtēšanas diena), un tiek publicēta nākamajā SEB bankas darba dienā.

  SEB ieguldījumu fondiem – SEB Concept Biotechnology, SEB deLuxe Multi Asset Balance, SEB deLuxe Multi Asset Defensive, SEB deLuxe Multi Asset Defensive Plus, SEB Emerging Markets Fund, SEB Sustainable High Yield Fund, SEB Strategy Balanced, SEB Strategy Defensive, SEB Strategy Growth, SEB Strategy Opportunity – fondu daļu vērtības ir norādītas par iepriekšējo attiecīgā finanšu tirgus darba dienu pirms Vērtēšanas dienas.

  SEB fondu ienesīgums līdz vienam gadam tiek atspoguļots absolūtajos procentos. Sākot ar viena gada ienesīgumu un vairāk – gada procentu likmes izteiksmē.

Grupēt fondus 
Pensiju plāniIenesīgumsDatumsNeto aktīvu vērtība (NAV)Valūta
1 diena1 mēnesis1 gads
Pensiju 2. līmeņa plāni
SEB aktīvais plāns+0,32% -0,20% +0,82% 19.072,48343EUR
SEB dinamiskais plāns+0,38% -0,19% +0,33% 19.071,0107614EUR
SEB Eiropas plāns+0,37% -0,24% +0,11% 19.072,4997624EUR
SEB indeksu plāns+0,49% +0,49% -19.071,0444814EUR
SEB konservatīvais plāns+0,02% +0,20% -1,09% 19.072,0365191EUR
SEB Latvijas plāns+0,02% +0,16% -0,08% 19.072,5291368EUR
SEB sabalansētais plāns+0,16% +0,02% -0,41% 19.072,4058629EUR
Pensiju 3. līmeņa plāni
SEB - Aktīvais pensiju plāns+0,10% -0,89% -0,63% 19.071,6238255EUR
SEB - Sabalansētais pensiju plāns+0,08% -0,43% -1,04% 19.071,5476337EUR
Īstermiņa obligāciju fondiIenesīgumsDatumsNeto aktīvu vērtība (NAV)Valūta
1 diena1 mēnesis1 gads
SF4 SEB Short Bond Fund EUR C0,00% 0,00% -0,31% 19.071,278EURPirkt Pārdot
Stratēģijas fondiIenesīgumsDatumsNeto aktīvu vērtība (NAV)Valūta
1 diena1 mēnesis1 gads
Globālā multiaktīvu stratēģija
SEB deLuxe Multi Asset Balance C+0,29% -0,14% +1,15% 19.0768,102EURPirkt Pārdot
SEB deLuxe Multi Asset Defensive C+0,01% -0,15% -2,68% 19.0754,229EURPirkt Pārdot
SEB deLuxe Multi Asset Defensive Plus C+0,14% -0,08% -0,73% 19.0760,22EURPirkt Pārdot
SSF SEB Strategy Balanced Fund C+0,30% -0,37% +3,82% 19.07123,737EURPirkt Pārdot
SSF SEB Strategy Defensive Fund C+0,17% -0,27% +1,53% 19.07116,027EURPirkt Pārdot
SSF SEB Strategy Growth Fund C+0,60% -0,74% +11,02% 19.07151,70EURPirkt Pārdot
SSF SEB Strategy Opportunity Fund C+0,46% -0,58% +6,63% 19.07136,858EURPirkt Pārdot
Obligāciju fondiIenesīgumsDatumsNeto aktīvu vērtība (NAV)Valūta
1 diena1 mēnesis1 gads
SF5 SEB Corporate Bond Fund EUR C0,00% +0,06% +0,36% 19.071,685EURPirkt Pārdot
SF5 SEB Dynamic Bond Fund-0,04% -0,13% -0,64% 19.07102,128EURPirkt Pārdot
SHY SEB Sustainable High Yield Fund C-0,02% -0,26% -1,11% 19.07152,736EURPirkt Pārdot
Akciju fondsIenesīgumsDatumsNeto aktīvu vērtība (NAV)Valūta
1 diena1 mēnesis1 gads
Austrumeiropas akciju fondi
SF2 SEB Russia Fund C-0,90% +4,31% +12,21% 19.0710,951EURPirkt Pārdot
SS1 SEB Eastern Europe ex Russia Fund C-0,33% -3,07% -16,94% 19.073,031EURPirkt Pārdot
SS2 SEB Eastern Europe Small Cap Fund C-0,56% -0,09% -3,06% 19.074,275EURPirkt Pārdot
Eiropas akciju fondi
SF1 SEB Europe Fund C-0,26% -0,24% +0,54% 19.075,066EURPirkt Pārdot
SF1 SEB Nordic Fund C-0,15% -0,08% +0,75% 19.0712,977EURPirkt Pārdot
Ziemeļamerikas akciju fondi
SF1 SEB US All Cap C0,00% +3,34% +11,47% 19.079,104USDPirkt Pārdot
Attīstības tirgu akciju fondi
SF2 SEB Asia ex. Japan Fund C-0,53% -3,87% +1,79% 19.0711,143USDPirkt Pārdot
SS1 SEB Emerging Markets Fund C+0,13% -4,20% +0,52% 19.073,101USDPirkt Pārdot
SS2 SEB Asia Small Caps ex Japan Fund C+0,09% -1,46% -0,17% 19.0752,277SEKPirkt Pārdot
Globālo akciju fondi
SF1 SEB Global Fund C0,00% +0,57% +4,89% 19.074,269USDPirkt Pārdot
Sektoru fondi
SBF SEB Concept Biotechnology Fund C+0,24% +6,98% +5,95% 19.07107,372EURPirkt Pārdot
SF3 SEB Technology Fund C-0,40% +1,83% +19,62% 19.070,50USDPirkt Pārdot
Globālie fondiIenesīgumsDatumsNeto aktīvu vērtība (NAV)Valūta
1 diena1 mēnesis1 gads
Globālo akciju fondi
SF1 SEB Asset Selection Fund C+0,43% +1,42% -4,87% 19.0716,301EURPirkt Pārdot
SS2 SEB Listed Private Equity C+0,10% +2,06% +7,50% 19.07291,30EURPirkt Pārdot

Avots: SEB Investment Management AB www.sebgroup.lu

Daļas vērtības izmaiņas aprēķinātas kā fonda daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā.

Daļas vērtības un fonda rezultāti ir atspoguļoti, balstoties uz katra fonda daļas vērtību bāzes valūtā. Informācija par fonda bāzes valūtu ir pieejama fondu regulējošos dokumentos.

Pārvaldīšanas komisija ir iekļauta fonda daļas vērtībā.

Pirkšanas komisija netiek piemērota dzīvības apdrošināšanai ar līdzekļu uzkrāšanu.

© SEB banka | Kontaktinformācija | Drošība | Diennakts tālr. +371 26668777 vai Skype: SEB_Latvija; e-pasts: info@seb.lv

Pirms līguma noslēgšanas, rūpīgi iepazīstieties ar Vispārējiem darījumu noteikumiem AS SEB banka mājas lapā.
Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar bankas pārstāvi.

21.07.2018 18:08