Internetbanka

Fondi

 • Informācija par darījumiem ar SEB ieguldījumu fondiem (nav attiecināms uz SEB pensiju plāniem)

  Lūdzam Jūs ņemt vērā, ka fondu daļu vērtību norēķinu dienā (dienā, kad fondu daļas ir piegādātas Jūsu vērtspapīru kontā un tiek veikts norēķins par iegādātajām daļām) un Jūsu iesniegto rīkojumu izpildes laiku, ietekmē rīkojuma iesniegšanas laiks, kā arī Banku un finanšu tirgu brīvdienas attiecīgajā reģionā.

  Pirms veikt darījumus ar SEB ieguldījumu fondiem, lūdzam Jūs rūpīgi iepazīties ar ieguldījumu fondu darījumu izpildes kārtību dokumentā „SEB ieguldījumu fondu daļu izplatīšana Latvijas Republikā”, kā arī ar finanšu tirgu brīvdienu sarakstu sadaļā „Pasaules finanšu tirgu brīvdienas”.

  Fondu daļu vērtība tiek noteikta attiecīgā finanšu tirgus darba dienas beigās (Vērtēšanas diena), un tiek publicēta nākamajā SEB bankas darba dienā.

  SEB ieguldījumu fondiem – SEB Concept Biotechnology, SEB deLuxe Multi Asset Balance, SEB deLuxe Multi Asset Defensive, SEB deLuxe Multi Asset Defensive Plus, SEB Emerging Markets Fund, SEB Sustainable High Yield Fund, SEB Strategy Balanced, SEB Strategy Defensive, SEB Strategy Growth, SEB Strategy Opportunity – fondu daļu vērtības ir norādītas par iepriekšējo attiecīgā finanšu tirgus darba dienu pirms Vērtēšanas dienas.

  SEB fondu ienesīgums līdz vienam gadam tiek atspoguļots absolūtajos procentos. Sākot ar viena gada ienesīgumu un vairāk – gada procentu likmes izteiksmē.

Grupēt fondus 
Pensiju plāniIenesīgumsDatumsNeto aktīvu vērtība (NAV)Valūta
1 diena1 mēnesis1 gads
Pensiju 2. līmeņa plāni
SEB aktīvais plāns-1,14% -1,73% -4,70% 07.122,3711229EUR
SEB dinamiskais plāns-2,22% -3,96% -07.120,9276578EUR
SEB Eiropas plāns-1,37% -2,27% -5,64% 07.122,3633801EUR
SEB indeksu plāns-2,21% -2,83% -07.120,9951798EUR
SEB konservatīvais plāns-0,16% -0,27% -2,16% 07.122,0194173EUR
SEB Latvijas plāns+0,01% +0,04% -0,69% 07.122,5248536EUR
SEB sabalansētais plāns-0,66% -1,04% -3,66% 07.122,3399188EUR
Pensiju 3. līmeņa plāni
SEB - Aktīvais pensiju plāns0,00% -0,95% -4,10% 09.121,5732258EUR
SEB - Sabalansētais pensiju plāns0,00% -0,58% -3,23% 09.121,5164839EUR
Īstermiņa obligāciju fondiIenesīgumsDatumsNeto aktīvu vērtība (NAV)Valūta
1 diena1 mēnesis1 gads
SF4 SEB Short Bond Fund EUR C0,00% -0,24% -0,78% 07.121,273EURPirkt Pārdot
Stratēģijas fondiIenesīgumsDatumsNeto aktīvu vērtība (NAV)Valūta
1 diena1 mēnesis1 gads
Globālā multiaktīvu stratēģija
SEB deLuxe Multi Asset Balance C-0,85% -0,96% -3,59% 07.1265,919EURPirkt Pārdot
SEB deLuxe Multi Asset Defensive C-0,05% -0,10% -4,18% 07.1253,283EURPirkt Pārdot
SEB deLuxe Multi Asset Defensive Plus C-0,29% -0,22% -3,41% 07.1258,966EURPirkt Pārdot
SSF SEB Strategy Balanced Fund C-0,36% -1,57% -2,23% 07.12119,633EURPirkt Pārdot
SSF SEB Strategy Defensive Fund C-0,21% -0,96% -2,03% 07.12113,169EURPirkt Pārdot
SSF SEB Strategy Growth Fund C-1,02% -3,32% -1,44% 07.12143,687EURPirkt Pārdot
SSF SEB Strategy Opportunity Fund C-0,70% -2,45% -2,84% 07.12130,685EURPirkt Pārdot
Obligāciju fondiIenesīgumsDatumsNeto aktīvu vērtība (NAV)Valūta
1 diena1 mēnesis1 gads
SF5 SEB Corporate Bond Fund EUR C-0,06% -0,54% -2,46% 07.121,665EURPirkt Pārdot
SF5 SEB Dynamic Bond Fund-0,03% -0,48% -0,91% 07.12101,758EURPirkt Pārdot
SHY SEB Sustainable High Yield Fund C-0,53% -2,30% -5,03% 07.12146,964EURPirkt Pārdot
Akciju fondsIenesīgumsDatumsNeto aktīvu vērtība (NAV)Valūta
1 diena1 mēnesis1 gads
Austrumeiropas akciju fondi
SF2 SEB Russia Fund C+1,73% +0,14% +7,40% 07.1211,106EURPirkt Pārdot
SS1 SEB Eastern Europe ex Russia Fund C+1,03% +3,14% -2,54% 07.123,419EURPirkt Pārdot
SS2 SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund C-1,59% -1,29% -6,53% 07.124,221EURPirkt Pārdot
Eiropas akciju fondi
SF1 SEB Sustainability Fund Europe C-2,68% -6,27% -8,54% 07.124,618EURPirkt Pārdot
SF1 SEB Sustainability Nordic Fund C-3,11% -5,88% -6,45% 07.1211,823EURPirkt Pārdot
Ziemeļamerikas akciju fondi
SF1 SEB US All Cap C+1,89% -2,30% +1,43% 07.128,609USDPirkt Pārdot
Attīstības tirgu akciju fondi
SF2 SEB Asia ex. Japan Fund C+0,07% -1,00% -8,53% 07.1210,344USDPirkt Pārdot
SS1 SEB Emerging Markets Fund C-1,60% -0,62% -8,68% 07.122,893USDPirkt Pārdot
SS2 SEB Asia Small Caps ex Japan Fund C+0,62% +2,40% -12,82% 07.1246,469SEKPirkt Pārdot
Globālo akciju fondi
SF1 SEB Global Fund C+1,37% -4,43% -7,29% 07.123,993USDPirkt Pārdot
Sektoru fondi
SBF SEB Concept Biotechnology Fund C-0,40% -0,35% +9,69% 07.12103,428EURPirkt Pārdot
SF3 SEB Technology Fund C+1,14% -5,94% -3,28% 07.120,443USDPirkt Pārdot
Globālie fondiIenesīgumsDatumsNeto aktīvu vērtība (NAV)Valūta
1 diena1 mēnesis1 gads
Globālo akciju fondi
SF1 SEB Asset Selection Fund C-0,79% +1,54% -10,39% 07.1215,404EURPirkt Pārdot
SS2 SEB Listed Private Equity C+1,69% -3,92% +2,15% 07.12272,039EURPirkt Pārdot

Avots: SEB Investment Management AB www.sebgroup.lu

Daļas vērtības izmaiņas aprēķinātas kā fonda daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā.

Daļas vērtības un fonda rezultāti ir atspoguļoti, balstoties uz katra fonda daļas vērtību bāzes valūtā. Informācija par fonda bāzes valūtu ir pieejama fondu regulējošos dokumentos.

Pārvaldīšanas komisija ir iekļauta fonda daļas vērtībā.

Pirkšanas komisija netiek piemērota dzīvības apdrošināšanai ar līdzekļu uzkrāšanu.

© SEB banka | Kontaktinformācija | Drošība | Diennakts tālr. +371 26668777 vai Skype: SEB_Latvija; e-pasts: info@seb.lv

Pirms līguma noslēgšanas, rūpīgi iepazīstieties ar Vispārējiem darījumu noteikumiem AS SEB banka mājas lapā.
Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar bankas pārstāvi.

10.12.2018 16:25